Cvičák Radošovice

stránky psích šílenců a jejich čtyřnohých radostí

Rady a tipy

Cestujeme se psem II.

Cestujeme se psem II. Připravila jsem pro vás pokračování seriálu Cestujeme se psem, tentokráte ve vlaku a MHD. První díl se zabýval přepravou v autě a upozorňoval na některá důležitá opatření. Tento článek cituje ze zdrojů přepravců a ukazuje, jaké podmínky musíme dodržet, pokud budeme již zmíněnými prostředky cestovat.


Než se začneme zabývat jednotlivými pokyny přepravců, řekněme si pár bodů, které nám cestování se psy ulehčí.

1) Před nástupem do dopravního prostředku psa důkadně vyvenčete. Případné nehody jsou trapnou záležitostí a ne každý má pro ně pochopení.

2) Před cestou si pozorně přečtěte požadavky přepravce, protože za nedodržení podmínek vám může být přeprava odmítnuta. Takový náhubek na psa se na nástupišti koupit nedá...

3) Pokud budete cestovat autobusem, zvažte možnou nevolnost vašeho psa a raději mu podejte léky proti nevolnosti. Pokud máte na výběr, raději cestujte vlakem. Psi ho snáší mnohem lépe a je zde více prostoru i vzduchu. Navíc je málo pravděpodobné, že budete sdílet jeden vagón s dalším psem, což se v autobuse stát může a ne vždy to pak přispívá ke klidné atmosféře.

4) Vezměte si s sebou vlhké ubrousky, pro případ nutnosti odklidit následek nevolnosti vašeho psa.

5) Nezapomeňte na vodu, která je pro psa na cestách nezbytná.

6) Je lépe, když ráno před cestou již psovi nedáte potravu a pokud jedete na delší cestu, nakrmte ho nejdéle předchozí den kolem poledne. Ulehčíte mu tak potíže spojené s vyměšováním.

7) Při přestupu dovolte psovi vykonat malou potřebu, nebo, pokud to čas dovolí, vezměte ho na krátkou procházku.

8) Je rozumné vzít si igelitové sáčky pro případ, že váš pes vykoná velkou potřebu v prostorách nádraží apod. Ostatně odklízet trus bychom měli po svých miláčcích vždy.

9) Pokud je pes v přepravce, dejte mu na dno malou deku nebo ručník (výborné jsou malé koberečky určené do koupelen a WC, které jsou zespod pogumované a po dně přepravky se nepohybují), aby mu to neklouzalo a cítil se bezpečně.

10) Dbejte na dostatečnou cirkulaci vzduchu v přepravce.

11) Přepravku ani psa nedávejte pod okno, kde svítí slunce nebo je průvan.

12) Nepokoušejte se v metru nutit malé psy nastoupit na eskalátor, hrozí zde vážné úrazy !!!

A nyní se blíže podívejme, co po nás žádají jednotliví přepravci:

České dráhy

Živá zvířata lze přepravovat v doprovodu cestujícího a pod jeho přímým dohledem, jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Přeprava psů je vyloučena v restauračních vozech a omezena v lůžkových a lehátkových vozech (viz čl. 79 SPPO).

Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných schránách s nepropustným dnem umístěných na klíně nebo pod místem, jež cestující zaujímá. Pro tuto přepravu platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel, případně spoluzavazadel.

Za přepravu psa, kterého cestující přepravuje beze schrány přímo v osobním voze 1. nebo 2. vozové třídy, cestující zaplatí přepravné dle ceníku přepravného za psy zveřejněném v tarifu TR 10. Přepravovaným psům se přizná jízdné dle obchodních nabídek ČD pouze v případě, že je to u podmínek konkrétní slevy v tarifu TR 10 uvedeno. Příplatek za vlak vyšší kvality se nevybírá.

NáhubekBeze schrány mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má nasazen bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle.

Vodící pes nevidomého držitele průkazu ZTP/P se přepravuje bezplatně a nelze jej z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Pozor - Pokud psa přepravuje osoba bez své průkazky ZP/P tak platí tarif za psa podle dopravce.

Nepředloží-li cestující ve vlaku doklad o zaplacení přepravného pro psa, zaplatí přepravné dle tarifu TR 10 a manipulační přirážku 20 Kč.

Ceník poplatků za dopravu psů ČD

Dopravní podnik hl. města Prahy

Doprava zavazadel, zvířat a jiných předmětů

- Za zavazadla, zvířata a ostatní uvedené předměty zaplatí cestující dovozné formou jednotlivé jízdenky pro přepravu osob. Výše dovozného je stanovena tarifem. Časové jízdenky platné jeden a více dní opravňují k bezplatné přepravě jednoho z předmětů podléhajících placení dovozného (nevztahuje se na přepravu zvířat). Platnost jízdenky za zavazadlo (předměty) je shodná s platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo (předměty) přepravuje. Cestující smí přepravovat nejvýše tři zavazadla.

Přepravka plastová- Živá zvířata může cestující přepravovat ve vozidlech pouze ve schránkách s nepropustným dnem. Pro rozměry a způsob přepravy schránky platí ustanovení o přepravě zavazadel. Bez schránky lze přepravovat pouze psa. Výjimkou je metro, kde pes musí být přepravován ve schráně. Pes bez schránky musí mít při převozu nasazen náhubek a musí být držen na krátkém vodítku.

Přeprava psa

Přepravné za psa bez schrány na území hl. m. Prahy činí 20 Kč.

Přepravné ve vlacích ČD se řídí Železničním přepravním řádem (ŽPŘ).

Časové jízdenky neopravňují k bezplatné přepravě psa bez schrány.

Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují: zvířata (pes) ve schráně

Zdroj - DP Praha

P.S. - podmínky dopravců se mohou v jednotlivých krajích značně lišit, proto si je raději zjistěte předem, jelikož existují důvody, proč vás přepravce může odmítnout se psem přepravovat (kočárek v autobuse, další pes v autobuse apod.)

A teď již nezbývá než popřát šťastnou cestu!

Autorčiny stránky

Sidi
Žádné komentáře