Cvičák Radošovice

stránky psích šílenců a jejich čtyřnohých radostí

Rady a tipy

Jednotlivé psychologické skupiny psů

Pro ty, které zaujal článek Jak začlenit nového psa do smečky, jsem sepsala jednotlivé povahové typy. U jednotlivých skupin popíši projevy, podle kterých se dá poměrně lehce zjistit, zda se jedná o melancholika, cholerika, sangvinika či flegmatika. Po objektivním zhodnocení chování svého psa možná dojdete k překvapujícím závěrům a třeba se jen utvrdíte v tom, co již o svém psu víte.

M e l a n ch o l i k

Melancholici jsou ze jmenovaných čtyř skupin nejproblematičtější. Je velice složité pro majitele tohoto typu psa, pochopit a respektovat jeho charakter.
Melancholik obecně bývá velice labilní a to platí i u psů.
Melancholika lze řadit do dvou skupin a to:

Nervózní a méně soustředivý
Do této skupiny můžeme zařadit psy, kteří se velmi často projevují hlasově (jsou uštěkaní), tyto projevy jsou v podstatě preventivní, mají za úkol "zastrašit". Pes je lekavý a velice výrazně reaguje na vnější impulsy a to někdy až hystericky.

Poměrně klidný
Jde o psy, u kterých můžeme pozorovat dávku stísněnosti a nejistoty. Štěkotem se projevují nesrovnatelně méně, než první skupina. Spíše na nás působí dojmem tichého a plachého psa.

Melancholik se velmi často projevuje strachem. Nemá zájem se seznamovat s nepoznaným. Pokud se cítí být v nebezpečí, uteče. Skryje se pod postelí, pod autem atd. Nemá rád cizí prostředí. Tento typ psa může být i nebezpečný a to v případě, pokud se nemá kam skrýt nebo kam utéct. Pak se projevuje agresivně. Velmi často se i stává, že při nepříjemné či stresové situaci, se pomočí.
Jsou velice nedůvěřiví k cizím lidem a předmětům.
Výcvik takovéhoto psa je někdy až nemožný, protože je pes při výcviku velice roztěkaný a nesoustředěný. Jakýkoli trest byť jen slovní může znamenat, že se melancholik uzavře do sebe. Málo kdy se povede melancholika vyprovokovat k spontánní radosti nebo hře.
Soužití s melancholikem je složité, ale není nemožné. Je velice důležité, aby jeho pán měl pochopení pro svého labilního kamaráda, u kterého se správným vedením ani nemusí rozvinout všechny projevy.

Melancholik ve zkratce - ustrašený, nervózní, bojácný, nejistý, nesoustředěný, nedůvěřivý


Ch o l e r i k

Rozdováděný či vydrážděný cholerik se jen velice pomalu zklidňuje. Jde o psa, který je kurážný a nezkrotný, hlavně tedy v mládí. Není složité cholerika přimět ke hře. Velice rád se spontánně raduje. Ve smečce se nenechá o nic ošidit. Vždy se snaží o zabrání místa "na slunci" a to i za cenu rvačky. Je to pes dominantní a případného rivala se nebojí vyzvat ke konfrontaci. Cholerik = ostrý pes.

Výcvik cholerika je složitý, protože je neustále roztěkaný. Při výcviku musíme dbát na zásadovost a důslednost. Nejda však cholerika k poslušnosti "donutit", to by se vám jen sekl a spolupráci s vámi by ukončil. Na cholerika musíte jít pomalu. Místo na délku výcviku se více soustřeďte na časté opakování cviků. Docela se zapotíte při nácviku sedu, lehu a odložení. Cholerický pes vyžaduje pána, který jeho potrhlost rychle zatrhne a hlavně musí mít pevné nervy. Trpělivostí musí oplývat.

Cholerik ve zkratce - zvědavý, neúnavný, odvážný, hyperaktivní, energický


S a n g v i n i k

Jsou nekonfliktní, sebevědomí a velice společenští ve vztahu k lidem i psům. Sangvinik ve smečce velice často stojí na samotném vrcholu, co se hierarchie týče. Je schopný si toto místo uhájit i bez zbytečných potyček. Je zosobněním respektu. Sangvinik se pohybuje rychle a rozvážně. Vždy nad vším přemýšlí a nikdy se nechová zbrkle. Rozdováděného sangvinika lze velice jednoduše zklidnit. Vystupuje a chová se s nadhledem. Je nekonfliktní. Pro jeho soustředěnost je velice snadno vycvičitelný. Tento typ psů se hodí pro všechny majitele. Je spolehlivý a příjemný společník. Často se používá při canisterapii.

Sangvinik ve zkratce - soustředěný, přátelský, rozvážný, učenlivý, autoritativní


F l e g m a t i k

Flegmatik je velice klidný a rozvážný pes. Pomalu se pohybuje a orientuje v nově vzniklých situacích. Nevyvolává žádné konflikty ve smečce. Při napadení se však dokáže velice dobře bránit. Je mylné si myslet, že jeho pomalost nějak koresponduje s tupostí. Jde o psa, který si velice dobře pamatuje naučené povely. Jeho výcvik však trvá déle. Dobře se učí sedni, lehni, vstaň, zůstaň a chůzi u nohy. Je velice vhodný do rodin s dětmi. Naprosto nevhodné jsou pro něj aktivní sporty. Soužití s flegmatikem není sice dramatické, ale za to příjemné a pohodlné.

Flegmatik ve zkratce - pomalý, klidný, nevzrušivý, váhavý


Jak již bylo psáno v minulém článku, je důležité počítat i s mezitypy. Žádného psa nelze zařadit do jedné skupiny.

Tak co, už víte, do jaké meziskupiny patří váš pes?


 
Žádné komentáře