Cvičák Radošovice

stránky psích šílenců a jejich čtyřnohých radostí

Rady a tipy

Zařazení nového psa do smečky

Pořízení nového člena rodiny s sebou vždy nese mnoho úskalí, která je zapotřebí vyřešit. Jako první musíme brát v potaz, zda náš nový pejsek bude žít jen ve společenství lidí, nebo bude mít i psí společníky.

Pokud jde o první variantu, o psího "jedináčka", je situace poměrně jednoduchá a nemusí se řešit nijak složitě. V podstatě jde jen o to, aby pes přijal svou rodinu za svou a nesnažil se v ní zaujmout vůdčí postavení. Daleko složitější je varianta druhá a to tedy taková, že doma již pejska máme a pořizujeme mu nového psího kamaráda. Taková situace potřebuje hlavně zodpovědný a uvědomělý přistup.

K tomu, abychom napomohli zdárnému přijetí nového člena smečkou je důležité si uvědomit, do jaké psychologické skupiny váš stávající pes patří a s jakým psychologickým typem by se nesnesl.

Psychologické skupiny psů jsou shodné s čtyřmi základními skupinami, podle kterých se běžně řadí lidé, a to:
- melancholik
- cholerik
- sangvinik
- flegmatik

Samozřejmě musíme počítat i s tím, že nelze na žádného psa vytvořit přesnou "šablonu" . Každá skupina má své charakteristické rysy, ale nelze určit hranici mezi jednotlivými typy. To znamená, že musíme tedy počítat i s mezitypy.
Už u malého štěněte lze zjistit, do jaké psychologické skupiny bude z největší pravděpodobností patřit. Pokud si s zařazením štěněte nevíte rady, zkušený chovatel vám jistě rád pomůže.

Co je tedy důležité si uvědomit?

Především to, do jaké skupiny patří váš stávající pes a snažit se najít kladný pól, tedy psa z psychologické skupiny, který bude pro přijetí do smečky nejvhodnější. Vše tedy je jen o tom, aby se budoucí majitel smečky dostatečně informoval o jednotlivých charakteristikách psychologických skupin a naučil se je dobře rozeznávat.

Jaká jiná pravidla plynou z pořízení nového člena smečky?

Pro nového člena musí být ve smečce "místo", protože ne každému je dovoleno připojit se. Nový člen musí být pro smečku potřebný a nesmí se stát rušivým elementem. Musí být schopen se přizpůsobit a to jak pravidlům hierarchickým, tak i pravidlům soužití. Tohle všechno je nutné hlavně proto, aby smečka nabyla dojmu, že je pro ně nový člen nezbytný k přežití. Proto je nutné, aby byl nový pes zdravý jak po stránce psychické tak i fyzické. Kdyby tomu tak nebylo, smečka by psa nikdy nepřijala, protože slabý, nemocný nebo asociální člen smečky je brzdou a přítěží dokonce by mohl zapříčinit zkázu smečky.

Domácí smečku utváří vždy člověk, proto by měl o chování smečkových zvířat vědět aspoň tolik, aby ve smečce nevytvářel zbytečný chaos, který by vedl k nepochopení a následnému agresivnímu chování psů.

Pamatujte, že psi mají rádi, když mají své místečko ve smečce jisté. Proto by jste neměli každý den upřednostňovat jiného člena smečky, ale vždy dodržovat stanovená pravidla. Pokud je ve smečce stanoven pes beta, tak by měl být vždy na prvním místě, co se týká vaší pozornosti. Obvykle říkám, že výchova dítěte je v mnohém podobná jako výchova psa, ale právě v tomhle se MUSÍ lišit. Pokud máte dvě děti vždy se snažte o to, aby ani jeden nebyl upřednostňován, ale pokud máte smečku o dvou a více psech vždy se snažte o to, aby jeden z nich byl vždy ten první.


 
Žádné komentáře