Cvičák Radošovice

stránky psích šílenců a jejich čtyřnohých radostí

Výcvik

Základní výcvik 3. díl - štěkej, zůstaň, chůze u nohy, aport

Hromadné odloženíŠTĚKEJ

Povel "Štěkej!" se musí začít cvičit již u štěňátek, vždycky, když začne z jakéhokoliv důvodu štěkat, zdvihneme prst, nakloníme se nad pejska a pobízíme ho "štěkej, štěkej, štěkej", dokud štěká. Zjistěte, na co nejčastěji štěká, to mu ukazujte a opět se zdviženým prstem říkejte: "Štěkej, štěkej, štěkej!"

Pokud se to cvičí se skupinou psů, kde to někteří již nají zafixované, stane se, že se rozeštěkají druzí a ten, který se to učí, se přidá. Cvičí se také v řadě vedle sebe, kdy opět štěkají všichni psi.

Je také důležité, aby malé štěňátko nikdo nehuboval, když začne štěkat, a nechtěl, aby honem zmlklo. Pak z toho má štěně zmatek v hlavičce a bojí se vůbec zaštěkat.

ZŮSTAŇ

Nácvik povelu "Zůstaň!" na místě: Začínáme opět se štěnětem, lze ale i se starším psem. Je potřeba, aby pejsek již zvládal povely sedni a lehni. Základní postoj - pes sedí vedle levé nohy psovoda. Psovod dá povel "zůstaň" a rukou psovi naznačí, aby seděl na místě.

Pustí z ruky vodítko, pro nácvik se obrátí čelem ke psovi a pozadu se od něho pomalu vzdaluje a stále opakuje "zůstaň". Při vyslovení tohoto povelu neoslovujte psa jménem, to pro něj znamená, že má přijít k vám. Současně s vyslovením povelu vztáhněte proti obličeji psa ruku s otevřenou dlaní; pohyb ruky by se měl zastavit asi 30 cm před psovým nosem. Při výcviku služebního psa se používá mírný tlak dlaní levé ruky na špičku čenichu psa. Ve chvíli, kdy psovod vidí, že by se pes chtěl zvednout, se k němu vrátí. Pokud by se pejsek zvedal moc brzy, je cvičitel za psem, a ve chvíli, kdy psovod odhodí vodítko, si na ně stoupne a pak pes nemá možnost běžet za psovodem.

Druhá možnost je nácvik povelu na dlouhém vodítku: Zároveň mu dejte povel "Sedni!" nebo "Lehni!" signálem ruky a proti jeho obličeji vztáhnete ruku s otevřenou dlaní. Poté ustupte jeden krok dozadu a stále opakujte slovní povel "Zůstaň!" spojený se signálem ruky. Vodítko by mělo být jen mírně napnuté, aby pes věděl, že jej máte stále pod kontrolou, ale nesmíte za ně tahat.

Vzdálenost, na kterou se od psa psovod vzdaluje, se postupně prodlužuje, pak se psovod obrátí k psovi zády a odchází na stále větší vzdálenost. Psa k sobě nikdy nepřivolávejte, vracejte se k němu a pochvalte ho. Po celou dobu je třeba, aby pes zůstal ve stejné poloze, a to i v momentě, kdy jej chválíte dáváte mu pamlsek. Odměňte jej pamlskem a dejte mu povel "Volno!". Pokud pes změní polohu v době, kdy jste od něj vzdáleni, musíte se vrátit, jeho polohu usměrnit, a cvik opakovat, nikdy tak nečiňte na dálku.

Je třeba hodně trpělivosti, a když pes zůstane, psovod ho pochválí a dá
odměnu.

CHŮZE U NOHY

Cílem cviku je, aby pes doprovázel psovoda ukázněně při chůzi i klusu, při obratech a změnách směru pochodu. Při zahájení cviku má psovod psa u levé nohy, drží jej na vodítku v levé ruce. Dává povel "k noze"a začne se pohybovat se psem směrem kupředu. Jakmile pes předbíhá, opožďuje se nebo odbíhá od nohy, opakuje se povel "k noze" a trhne se vodítkem.

Během chůze musí být vodítko prověšené. Po každém trhnutí se vodítko uvolňuje. Výcvik se začíná krokem a postupně se přechází ke zrychlenému pohybu. Začíná se přímý směr a postupně se přidávají obraty vpravo a vlevo. Při obratu je třeba, aby psovod předem upozornil psa, že se bude něco dít, tím, že dá povel "k noze", může jej zdůraznit i úderem levé ruky o stehno. Psovod provádí obrat o 90°, ne nějaké jen tak nevýrazné zatočení.

Když zvládneme obraty, nacvičujeme čelem vzad. Zde je lepší, když pes přechází za psovodem a přiřazuje se k levé noze.

Chyby: příliš silné trhání vodítkem; zbytečné trhání vodítkem; vodění psa na napjatém vodítku; zastavovat podle zájmu psa.

Tento cvik lze nacvičovat při každé příležitosti. Je nutné vždy dbát o to, aby byl proveden bez chyby. Psa dle potřeby neustále opravujeme povelem nebo trhnutím vodítka. Při dobrém provedení nešetříme pochvalou.

Teprve, když máme cvik zvládnutý na vodítku, přikočíme k nácviku bez vodítka. Psa uvolníme z vodítka za pochodu a pokračujeme stejným tempem dál. Pokud by pes odbíhal, předbíhal nebo zaostával, opět ho připoutáme na vodítko.

APORT

Nejlépe je začínat u štěňátek. Při hře upoutáváme zájem štěňátka o předmět, aby jej vzalo do tlamičky. Pak se s ním hrou s přemětem lehce přetahujeme. Nakonec necháme pejska "vyhrát", aby si s předmětem mohl hrát. Zjistí, že sám si tak nevyhraje, a předmět přinese k nám, protože to je větší zábava.

Psovod dává pejskovi povel "Pusť!" a bere pejskovi předmět. Pak jej hodí na malou vzdálenost asi 2 až 3 metry a vyzve pejska povelem "Aport!", aby předmět přinesl. Pokud se pes za předmětem nerozeběhne, jde psovod k předmětu a snaži se psa vyprovokovat k tomu, aby předmět vzal do tlamičky. Pak si s ním opět s předmětem hraje až k povelu "pusť".

Pokud pes jeví tendence s aportem odbíhat, rozhodně ho nehoníme, protože tato činnost by mu přišla nepochybně zábavnější než samotné aportování. Cvičíme pejska na stopovačce. Hodíme aport, zavelíme, a pejska, který uchopil aport, ale nechce ho přinášet, si přitáhneme k sobě. Pak povelem "Pusť!" odebereme aport a psa pochválíme.

Povel "pusť" je vhodné nacvičovat ještě před aportem, jakmile ho pes umí, odhodíme předmět na malou vzálenost, asi dva metry, a rozběhneme se směrem k předmětu. Jakmile pes aport uchopí, odbíháme jinam, pes nás pravděpodobně bude následovat. Když nás doběhne, otočíme se čelem k němu a poručíme: "Pusť!"

Většina kříženců jsou dobří aportéři a není problém je aportování naučit. Pokud pejsek nemá o aportování zájem, je dobré předmět umístit na tenký provázek, ukázat pejskovi, odhodit, a pokud k němu neběží, začít pomocí provázku předmětem pohybovat. Na pohyb většina psů reaguje. Je možné si taky přivázat se štěnětem na provázek smetáček nebo táhnout za sebou jemně větvenou, hustou větvičku např. břízy, aby se ve psovi probudil lovecký pud. Pozor, abychom psa neuhodili předmětem, aby se pak aportu nebál!

Pokud pes po uchopení předmět opět pustí, pohyb předmětem pomocí provázku ho znovu upoutá, a když provázek přitahujeme, nakonec se s předmětem dostane před psovoda a pak uchopíme předmět a dáváme povel "Pusť!" Za každé dobré provedení pejska vychválíme a máme také odměny. Pokud cvik dobře zvládneme, pejsek si pak sám říká o házení aportu.

 
Žádné komentáře